Odia Poetry

ସ୍ମୃତି ରେ ତୁମେ

ଭାବନା ସବୁ ହଜି ଯାଉଛି କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ
ହଜି ଯାଉଛି ପୁଣି ଶବ୍ଦ,,
ସବୁ ହଜିଲା ହଜିଲା ଭିତରେ
   ଵି ଅଛି କିଛି ଆପଣାର
ନିହାତି ଆପଣାର…
କିଛି ସ୍ମୃତି କିଛି ଅନୁଭୁତି
    ନିରାଟ ନିଜର
ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମଗୋପନର..
ତୁମ ଭିତରେ ହଜି ଯିବାର
  କିଛି ସମର୍ପଣର
କିଛି ପ୍ରତିଶୃତି ମଜଭୁତ ସମ୍ପର୍କର।।
ପୁଣି ମନେପଡେ ରାଗ ଅଭିମାନରେ
ସମ୍ପର୍କର ଦୋଛକିରେ
ଦୁଇ ପ୍ରେମାତ୍ମାର ଅନ୍ତର୍ଦାହ,,
ଅଶ୍ରୁ ଭିଜା ଦୁଇ ଆଖି
ସ୍ତବ୍ଦ, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ…
ଆଉ ଖାଲି କୋହ ଆଉ କୋହ….
-ସରସୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *