Odia Poetry

ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ

ହେ ଅଟଳ ତୁମେ ଭାରତ ମାଆର
ଦ୍ଵିତୀୟ ଭୀଷ୍ମ ତ ଥିଲ
ସାରା ଜୀଵନତ ପାଳି ଵ୍ରହ୍ମ ଚର୍ଯ୍ଯ
ରହିଲ ଚିର କୁମାର  ।।
ତୁମେ ଥିଲ ଜଣେ ବିଗ୍ଯ ପୁରୁଷ
ରାଜନୀତି ସମିଖିକ
ଵକ୍ତାଓ ପ୍ରଵକ୍ତା କଵି ଓ ଲେଖକ
ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧି ହସ୍ତ  ।।
ତିନି ତିନି ଥର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀରି
ପଦେ ଥିଲ ଅଭିସିକ୍ତ
ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ତୁମରି ଶାସନ
ଅଭୁଲା ସେ ଇତିହାସ ।।
କାରଗିଲ ରଣ ଦେଇଛି ପ୍ରମାଣ
ତୁମ ଦେଶ ପ୍ରେମ କଥା
ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀରି ସଡ଼କ ଯୋଜନା
ଗ୍ରାମ ର ପ୍ରଗତି ଗାଥା  ।।
ରାଜା ରାମଙ୍କର ଶାସନ ତ ଥିଲା
ତୁମରି ଶାସନ କାଳ
ତୁମରି ଅଭାଵ ପୁରଣ ହେଵନି
ଭାରତ ମାଆ ର କୋଳ ।।
ଭାରତ ଗୈରବ ହେ ଭାରତ ରତ୍ନ
ମାଆର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ
ତୁମର ନିଧନେ ସିକ୍ତ ନୟନରେ
ଢାଳୁ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ।।
—————————————-
ଭାଗଵତ ସାହୁ ମା ଵୀଣାପାଣି ସାହିତ୍ୟ କୁଟୀର
ଦୋଳପଦୀ ଵନ୍ତ ଭଦ୍ରକ
୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *