Odia Poetry

ଵିଛେଦ ମିଳନେ

ଫୁଲ ମୂଲ ସିନା ବୁଝ ଇ ମଧୁପ
ଵୁଝେନା ଗୋବର ପୋକ
ଫୁଲର ଵାସରେ ହୋଇଣ ମୋହିତ
ମଧୁପ ହୁଅଇ ଵସ
ସାଗର ଵୁଝ ଇ ନଦୀ ଵ୍ୟକୁଳତା
ଗୋହିରି କି ସମକଖ୍
ସାଗର ଦେହରେ ମିଶି ଗଲେ ନଦୀ
ହୁଅଇ ସେ ହି ସାରଥକ
ଛୁଆ ମନ କଥା ଜାଣେ ସିନାମାଆ
ମାଉସୀ କି ଅଵଗତ
ଶିଶୁ ର କାନ୍ଦଣା ଦୂର ହୋଇ ଯାଏ
ପାଇ ଗଲେ ମାଆ ଵୋକ
ପ୍ରେମିକ ଵୁଝ ଇ ପ୍ରେମର ମହତ
ବୁଝେକି ଵିଟ ପୁରୁଷ
ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭେଟ ହେଲା ପରେ
ମିଳ ଇ ସରଗ ସୁଖ
ଵିଛେଦର ଜ୍ଵଳା ସେହି ସିନା ଜାଣେ
ଥାଏ ଯିଏ ଦୂର ଵାସ
ଘରେ ଥିଲା ଲୋକ କେମିତି ବୁଝିଵ
ବିଛେଦ ମିଳନ ରସ
ଭାଗଵତ ସାହୁ  ଦୋଳପଦୀ ଵନ୍ତ ଭଦ୍ରକ
ମୋ୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *