Odia Poetry

ଭାରତ ମାତାର ଜୟ

ଆସରେ ଆସ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ
ଆମେ  ରେ ଦେଵା ମିଶାଇ
ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାତ ସଵୁ
ସାନ ଵଡ଼ କେହି ନାହିଁ  ।।
ଜାତି ତ ଜାତି ମଣିଷ ଜାତି
ଛୁଆଁ କି ଅଛୁଆଁ ନାହିଁ
ଆମେତ ସଭିଏଁ ଭାଇଓ ଭ ଉଣୀ
 ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ  ଦୁଇ ।।
ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ
ଵ ଉଧ୍ ଜୈନ ନୋହି
ମାନବିକ ତା ତ ଗୋଟିଏ ଧରମ
ତାକୁତ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ।।
ସଭିଙ୍କର ଆମ ଗୋଟିଏ ତ ମାଆ୍
ଅଟେ ଏ ଭାରତ ଭୂଇଁ
ମାଆର ସମ୍ମାନ ଆମର ସମ୍ମାନ
ତାହାକୁ ଭୁଲିଵା ନାହିଁ  ।।
ସଵୁ ଆମେ ମିଳି ଧରିଵା ରେ ତୋଳି
ଜାତୀୟ ପାତାକା ନେଇ
ହିମାଳୟ ଶିଖେ ଉଡାଇଵା ଆମେ
ଗର୍ଵେ ଭାରତୀୟ କହି ।।
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଵା ସଭିଏଁ
ଗଗନ କମ୍ପେଇ ଦେଇ
ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ଗାନ ଦେଵା
ଶତ୍ରୃର ଵୁକୁ ଥରେଇ।।
————-///—————
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ  ସ୍ଵାଧିନତା ଦିଵସ ଅଵସରରେ
ମୋର ଵିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଭାରତ ମାତାର ଜୟ
ଧ୍ଵନି ଦେଵାକୁ ଭୁଲି ଵେ ନାହିଁ ।ଆଉ ମୋ ଖୁଦ୍ର ରଚନା
ଭାରତ ମାତାର ଜୟ କୁସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଵେ ଵୋଲି
 ଆଶା ଓ ଵିଶ୍ଵାସ ।
—/////————————–//////—————-
ଭାଗଵତ ସାହୁ
ଦୋଳପଦୀ ଵନ୍ତ ଭଦ୍ରକ
୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *