Odia Poetry

ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ସରୋବର ରେ

ରାତିର ଶେଫାଳି ଫୁଟି ମହକ ଇ
         ପଦ୍ମ ଯେବେ ଫୁଟେ ସରୋବ ର ରେ
ଜହ୍ନି ଲତା ଘୋଟି  ବା ଡି ମଁଚା  ପ୍ ରେ
           ଫୁଲ ଫୁଟେ ନୀତି ସଞ୍ଜ ବେଳାରେ ।।
ଆଶ୍ୱିନ କାକର ଝରେ ଝର ଝର
      ସ ବୁ ଜ ଘାସ ର ଗାଳିଚା ପ୍ ରେ
ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ପାଣି ବି ନିର୍ମଳ
        ପଥ ତ    ନିର୍ମଳ ଶର ତ ଋତୁରେ  ।।
ତୁମେ ବୁଲି ଆସ ମରତ ମାଟିକୁ
         କେବେ ନାଵ ପରେ କେବେ ଗଜରେ
ଦନୁଜ ଦଳିନୀ ଦେବୀ ଦଶ ଭୁଜା
                ମହିଷା ମରଦିନୀ ଯୋଧ୍ୟା ବେଶରେ ।।
ଦଶ ହାତେ ତୋର ଦଶ ଗୋଟି ଅସ୍ତ୍ର
                ଵସି  ଥାଅ  ମାଆ  ସିଂହ ପିଠି ରେ
ଅର୍ଧ ଉଲ ଗ ନୀ ଗଳେ ନାଗ ଫଣୀ
         ହୋଇ  ବୀ ରଙ୍ଗନା ସାଜ ସଜାରେ ।।
ତୁମ ଆଗ ମନ ଅଟେ ଵର ଦାନ
                ଏ ଦୃଷ୍ଟ  ମାନବ ଜାତି ଉପରେ
ଦୃଷ୍ଟ ଯାଏ ଶଙ୍କି ଭକ୍ତ ହୁଏ ଖୁସି
              ମାଆ ଯେବେ ଆସ ଦଶହରା ରେ।।
————————//—-////////———–
ଭାଗଵତ ସାହୁ
ମା,ବୀଣାପାଣି ସାହିତ୍ୟ କୁଟୀର
ଦୋଳପଦୀ, ଵନ୍ତ , ଭଦ୍ରକ,
ମୋ ୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *