Odia Poetry

ଧନ, ରତ୍ନ, ସମ୍ପଦ

ସ୍ଵାମୀ ମୋ ସମ୍ପଦ ମୋ ଭାଗ୍ଯ ଵିଧାତା
ମୋହର ସେ ହର୍ତା କର୍ତା
ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଵାଟ ମୁଁ ଚାଲିଵି
ହେଉ ଫୁଲ ଅବା କଣ୍ଟା  ।।
ପୁଅ ମୋର ଧନ ମୋ ଆଖିର ତାରା
ଅଟେ ମୋ ଦୁଖଃ ପାଶୋରା
ମୋ ଵୁଢୀ କାଳକୁ ସେ ଆଶା ଭରସା
ମୋ କୁଳ ରୋଷଣୀ ପରା  ।।
ଝିଅ ମୋର ରତ୍ନ ପର ଅମାନତ
କଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦାନ
ସାରା ଜୀଵନର ପାପ ମୋର ଯିବ
ମିଳିବ ତ ମୋତେ ପୁନ୍ଯ  ।।
ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏହି ସସାର ରେ
ଇଏ ତ ବିଧାତା ଖେଳ
କେହିତ ନୁହଁଇ ଏଠିତ କାହାର ।।
ସଭିଏଁ ତ ଆପଣାର  ।।
ଇଛା ରେ ତାହାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି
ଲଗାଇ ମମତା ଡୋର
ଵିଷୟା ବିଷ ରେ ହୋଇ ଆମେ ଛନ୍ଦି
ମିଛେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର  ।।
————————-/-/———————
ଭାଗଵତ ସାହୁ
ଦୋଳପଦୀ ଵନ୍ତ ଭଦ୍ରକ
୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *