Odia Poetry

ଜାଗ ଏ ଦେଶର ନାରୀ ନର

ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର
ଦେଶ ଵାସୀ ହୁଅ ହୁସିଆର
ଆତଙ୍କ ସନ୍ତାସ ମାଓ୍ବଵାଦି ମାନେ
ହୋଇ ଲେଣି  ପରା ତ୍ ତପର  ।।
ଏଦେଶ ଜାତିର ଖ୍ଯତି କରିବା କୁ
ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତର
ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପଶିଵେ ଭିତରେ
କରିଵେ ଯେ ନର ସହାର  ।।
ମାଓ୍ଵଵାଦି ସଵୁ ଲୁଚିରହିଛନ୍ତି
କାହିଁ କେଉଁ  ଵଣ ମୁଲକର
ସେ ମାନେ ଭାଵନ୍ତି ଦେଶେ ଖ୍ଯତି କଲେ
ଲାଭ ହେଵ ବୋଲି ତାଙ୍କର  ।।
ଏଦେଶ ଜବାନ ଆମକୁ ଜଗିଵ
ଆମେ ତ ଶୋଇଵା ନିଦର
ସେମିତି ଭାବିଵା ଉଚିତ ନୁହଁଇ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଅଛି ଆମର  ।।
ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଵା ନି
ଦେଵା ପ୍ରଶାସନେ ଖଵର
ଆଵଶ୍ଯକ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି  କୈଶଳେ
ପୁରେଇ ରଖିଵା ଆମେ ଘର  ।।
ଦେଶ ଓ ଜାତିର ହବ ନାହିଁ ଖ୍ଯତି
ଜାଗିଲେ ଏଦେଶ ନାରୀ ନର
ମରିଵା ମାରିବା ଡ଼ରିଵାନି ଆମେ
ଶତ୍ରୁ  ସେ ଅଟନ୍ତି   ଦେଶ ମାଆର
———–ଧନ୍ଯବାଦ———-
ଭାଗଵତ ସାହୁ
ଦୋଳପଦୀ ଵନ୍ତ ଭଦ୍ରକ
୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *