Odia Poetry

ଗା ଡି ରହିଯିବ ବାଟ ମଝିର

ଦିନ ଗାଡି ତୋର ଚିକି ଚିକି ମାରେ
ନେଉ ଅଛୁ ବୋଲି ଦା ୟୁତ ତାର
ନାଇଟି କୋଚ କେୟାର ନେଉନୁ
ବଡି ଟା ହେଲାଣି ପୁରା ବେକାର ।।
ତୋ ଦିନ ଗାଡିର ହେଡ ଲା ଇଟି
ଦୂରରୁ ଦିଶୁଛି ଝଲ ମଲ
ରାତି ଗାଡି ବତୀ ଫିୟୁଜ ଯା ଇଛି
ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାରର ।।
ହର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେକ ଗୀୟର ଟା ୟା ର
ସବୁତ ରଖିଛୁ ଦମ ଦାର
ବସିବାକୁ ମଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ସି ଇଟି
ଲାଗୁ ଅଛି କେଡେ ସୁକୋମଳ ।।
ରାତି ଗାଡିହାର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେକ ଧରୁନି
ଅବସ୍ଥା ଗଲାଣି ଟା ୟାର ର
ସିଇଟି କଥା ତ ନକହିବା ଭଲ
କେମିତି ବସୁଛୁ ତା ଉପର ।।
ବେଗା ବେଗି କର ଗାଡି ମରା ମତି
ଜଂ ଙ୍କ ଛଡା ଅ ଇଂ ଜି ନିର
ନୋହିଲେ ପଛରେ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେବୁ
ଗାଡି ରହି ଗଲେ ବାଟ ମଝିର ।।
———————————— ————–
ଭାଗଵତ ସାହୁ ମା, ବୀଣାପାଣି ସାହିତ୍ୟ କୁଟୀର
ଦୋଳପଦୀ, ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକ,
ମୋ ୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *