Odia Poetry

ଖେଳିବୁ ପିଠିରେ ବସି ( ଶିଶୁ କବିତା )

ଆଣିଛି ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି
ଵଜାର ରୁ ଘୋଡା ହାତୀ
ଖେଳିବୁ ତୁ ହିଲୋ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ
ତାଙ୍କରି ପିଠି ରେ ଵସି  ।।
ଵର ଡାଳ ଖାଇ ଚାଲୁ ଥିଵ ହାତୀ
ଗୋଟି ଗୋଟି ପାଦ ଥା ପି
ଘାସ ଥଳି ଘାସ ଖାଉ ଖାଉ ଘୋଡା
ଦ ଉଡୁ ଥିଵ ଝପଟି  ।।
ହାତୀ ପାଇଁ ତୁହି ହେବୁରେ ମାହୁନ୍ତ
ବଲମ ହାତରେ ରଖି
ଘୋଡାର ସ ଇସ ହେବୁ ଯେବେ ତୁହି
ଲଗାମ ଧରିବୁ କସି  ।।
ଅମାନିଆ ଘୋଡା ବୋଲ ମାନି ଥାଏ
ଚା ବୁକୁ ଖାଇଲେ ନୀତି
ଖେଂଚଣା ବାଡ଼ିରେ ଖେଂଚା ଖାଉଥିଲେ
ଉଠୁ ବ ସ ହୁଏ ହାତୀ ।।
ଏତିକି କରିଲେ ପିଠିରେ ବସିବୁ
ହେଉ ଥିଵୁ ନୀତି ଖୁସି
ଶା ସ ନ ତାହାଙ୍କୁ କରି ନପାରି ଲେ
ହାତ ରୁ ଯିବେ ସେ ଖସି ।।
—-////—-/// /—-;-;——   —  —-
ଭାଗଵତ ସାହୁ
ମା ,ବୀଣାପାଣି ସାହିତ୍ୟ କୁଟୀର
ଦୋଳ ପଦୀ, ଵନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ ,
ମୋ ୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *