Odia Poetry

କବିତା …ଅଭିଯୋଗ ଫଗୁଣ ନାଁରେ

ଅଭିଯୋଗ ଫଗୁଣ ନାଁରେ

ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ?
ମାନିଲୁନି ମୋ କଥା….
ଚାଲିଆସିଲୁ ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣାରେ
ରଙ୍ଗର ପସରା ଧରି
ଫଗୁ ଅବିରର ବାସ୍ନା ନେଇ

ପୁଣି ଥରେ…ବୟସର ପତ୍ରଝଡାରେ
ସବୁଜ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେଇ
ଫେରିବାଲାର ଡାକ ପରି
ଅବୁଝା ଆକର୍ଷଣ ଟିଏ ହୋଇ

ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ବହୁତ ଲମ୍ବା
ଆହୁରି ସଂଗୀନ ଅଲେଖା ଆପତ୍ତି ସବୁ
ଅଯଥା ଏ ମନରେ
କାହିଁ ନିଆଁ ଲଗାଉ
ତୋତେ କ’ଣ ବାନ୍ଧିହୁଏ
ରାଣ ନିୟମର ଫାସ ବସେଇ

ତୁ ତ ମୁକୁଳିଯାଉ
ଫେରିବାର ବାହାନା କରି
ଅନେକ ପ୍ରତିଶୃତି ପରେ
ଛାତିତଳେ ସ୍ମୃତିର ମିଠା ଦରଜ ଟେ ହୋଇ….

ବିଭୂ ସାମନ୍ତ
୯୪୩୭୭୦୧୩୯୩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *