Odia Poetry

ଆଧୁନିକ

ଆଷା ଢ଼ ର ମେଘଗଲାଣି ଚା ଲି
ହେଉ ନାହିଁ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ଝଡି
ଭୋଦୁଆର ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଫ ଟ ଉଛି
ଅ ଶିଣ କାକର ଗଲାଣି ପଡି
ଫୁଲେଇ ଲୋ ମୋ ଗେହ୍ଲେଇ ଲୋ
ବୁଲେଇ ନେବିଲୋ ବା ଦାମ ବାଡ଼ି ।।
ଦେଖି ବୁ ଲୋ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର
ସୁନା ରୁପା ଛାଞ୍ଚ କେଡେ ସୁନ୍ଦର
ଆଖି ଝଲସିଆ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ
ବିଜୁଳୀ ଆଲୁଅ କି ମନୋହ ର
ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋ  ମୋ ହିନ୍ଦୁରି ଲୋ
ମିନା ଵଜାର ରେ ଖେଳିବୁ ଦୋଳି ।।
ଖାଇବୁ ଗୁପୁଚୁପ ଟା କ ରା ମାରି
ଚା ଓମିନ ଚା ଟ ଖାଇବୁ ବୁଲି
ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇବୁ
ପାଟିକୁ ସୁଆଦ ଲାଗିଲା ଭଳି
ଦେଖିବା ଲୋକ ତ ଖାଇବେ ହାଉଳି
କହିବେ ଵଢିଆ ଆଂକରି ଯୋଡି ।।
——–//————–//————-
ଭାଗଵତ ସାହୁ ,ମାବୀଣା ପାଣି ସାହିତ୍ୟ କୁଟୀର
ଦୋଳ ପଦୀ ,ବନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ,
ମୋ ୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *