Odia Poetry

ଅଶୁଝା ଋଣ

ଆହେ ପୂଜ୍ଯ ଗୁରୁ କେମିତି ଶୁଝିଵି
ଆପଣଙ୍କ ଦିଆଋଣ
ସେ ଅଶୁଝା ଋଣ ପାଇଁ ତ ଆଜି  ଏ
ଗଢ଼ା ମୋର ଏ ଜୀଵନ ।।
ମା ତୁମେ ପରା ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ
ପ୍ରଣମେ ମୁଁ ବାରମ୍ଵାର
ନିଜର ଜୀବନ ଵାଜିରେ ଲଗେଇ
ଜନ୍ମ ଦେଲ ଏମହୀର ।।
ଆହେ ପିତା ତୁମେ ମୋଦ୍ଵିତୀୟ ଗୁରୁ
ତୁମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ମୋର
ତୁମେ ତ ଦେଇଛ ସକଳ ସୁଵିଧା
(ତୁମ) ତ୍ଯାଗ ରୁ ଆଜି ମୁଁ ଵଡ଼ ।।
ଵିଦ୍ଯା ଗୁରୁ ତୁମେ  ମୋ ତୃତୀୟ ଗୁରୁ
ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଜାଚି ଦେଲ
ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯାହାମୁ ଜାଣିଲି
(ସଵୁ) ତୁମ ଆର୍ଶୀବାଦ ଫଳ ।।
ତୁମେ ତିନି ଜଣ ମୋ ତିନି ଦେଵତା
ବ୍ରହ୍ମା ,ଵିଷ୍ଟୁ, ମହେଶ୍ଵର ,
ଅଶୁଝା ମୋପାଇ ତୁମର ସେ ଋଣ
ଵନ୍ଚିଛି ଥିଵି ଯେତେ କାଳ ।।
ଗୁରୁ ଦିଵସରେ ତୁମ ପୂଣ୍ୟ ପାଦେ
ପ୍ରଣାମେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି କର
ଦୀନ ଅକିନ୍ଚନେ ଦୟା ରଖି ଥିବେ
କର ଥୋଇ ଶିରେ ମୋର ।।
————————-///————-
ଭାଗଵତ ସାହୁ
ମା,ବୀଣାପାଣି ସାହିତ୍ୟ କୁଟୀର
ଦୋଳପଦୀ ,ଵନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ,
ମୋ -୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *