Odia Poetry

ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ସ୍ଵାଧୀନ ଦିବସ

ଆସିଛି ପାଳୁଛି ପାଳିବା
ବ ଇରୀ ଛାତିରେ ଷ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳେଇ
ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ।।
ହିମାଳୟ ଶିଖେ ତ୍ରୀରଙ୍ଗା ଉଡେଇ
ଶତୃ ମନ ବଳ ଭାଙ୍ଗିଵା
ସେ ପାତାକା ତଳେ ଛିଡା ହୋଇ ସବୁ
ରଣଭେରୀ ଆମେ ଫୁଙ୍କି ଵା  ।।
ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଲେ
ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାନ କରିବା
ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତ
ଉଚ୍ଚ ସ୍ବରେ ଆମେ କହିଵା  ।।
ସ୍ଵାଧୀନତା ରଣେ ଯେଉଁ ମାନେ ମଲେ
ତାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ସ୍ମରିଵା
ଜଣ ଜଣ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ସଵୁ
ଆଗାମୀ  ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବା  ।।
ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଅଟେ ଵଡ଼ ଦିନ
ଆମେ ସଵୁ ଖୁସି ହୋଇବା
ମନ ଆନନ୍ଦ ରେ ହାତେ ହାତ ଛନ୍ଦି  ।
ଆମେତ ଅଭିନ୍ନ  ରହିବା ।।
————–//——————-
ଭାଗଵତ ସାହୁ
ଦୋଳପଦୀ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକ
୯୧୭୮୮୫୫୦୬୯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *